Na czym polega rekuperacja?

Oszczędność energii oraz zapewnienie odpowiednich warunków w panującym wnętrzu to dwie kwestie, które są ważne dla budynków. Nie będzie ważne czy chodzi o budynek mieszkalny, halę magazynową czy powierzchnię produkcyjną.

Wszędzie w takich miejscach trzeba dbać o przygotowywane warunki. W budownictwie dąży się do takich rozwiązań, które sprawią, że zużycie energii będzie mniejsze. Jednym z tych rozwiązań jest rekuperacja ciepła. Rekuperacja to takie pojęcie, które będzie funkcjonować w budownictwie jak i w przemyśle. Jest to odzyskiwanie energii cieplnej, by dało się ją ponownie wykorzystywać. Ta energia, która będzie odzyskiwana z różnych rodzajów gazów odpadkowych oraz spalin.

Rozwiązanie to jest oczywiście stosowane w układach wentylacyjnych. Energia cieplna zużytego powietrza będzie wykorzystywana do ogrzewania świeżego powietrza. Pozwala to na mniejsze zużycie energii do ogrzania świeżego powietrza i tym samym pozwoli również łatwiej ustabilizować warunki. Rekuperacja ciepła jest możliwa również dzięki temu, że mamy specjalne urządzenia określone jako rekuperatory. Bez nich nie można mówić o nowoczesnym i ekologicznym budownictwie.

Technicznie traktując tą sprawą będzie można traktować rekuperator jako krzyżowy wymiennik powietrza. Przewody odprowadzające zużyte i doprowadzające świeże powietrze mogą się skupiać w jednym miejscu instalacji. Tam będzie następowało przekazywanie temperatury. W ten sposób napływające świeże powietrze będzie miało temperaturę podobną do tej jaka panuje wewnątrz pomieszczenia przez co dogrzewanie nie będzie wymagało takiej energii.

Kilkanaście lat temu stosowane techniki budowlane i poziom budownictwa sprawiały, że wymiana powietrza następowała naturalnie. Nieszczelne drzwi czy okna oraz stosowanie wentylacji grawitacyjnej powodowało, że do pomieszczeń mogło napływać świeże powietrze. I to właśnie to powietrze odpowiadało za obniżenie temperatury powietrza w pomieszczeniach. Takie rozwiązanie jednak wypierane jest już przez wentylację mechaniczną.